tin tức & xu hướng

Tại NS BLUESCOPE, nhiều nỗ lực được thực hiện để giải quyết các vấn để về biến đổi khí hậu và phát triển môi trường một cách bền vững.

Luôn là doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề môi trường, BlueScope đã và đang sử dụng năng lượng tái tạo bao gồm nước tái chế, ...

Xã hội phát triển theo hướng nhanh, công nghệ số, hiện đại, phần nào đó làm mất đi tính kết nối giữa con người với con người, thậm chí là kết nối ...

“Nhà” cũng là một cách gọi khác, mang ý nghĩa của “gia đình”. Bởi vậy, ngôi nhà chính là nơi chứa đựng tất cả những gì thuộc về gia đình, bao gồm ...

Nói đến Ninh Thuận là nói đến nắng, gió và biển. Nơi đây, tiếng sóng, tiếng gió như hơi thở của con người, nơi màu nắng được in hằn lên màu da rám. Và ...

Các tác phẩm đạt giải cuộc thi thiết kế kiến trúc “Chung tay kiến tạo nhà ở nông thôn Việt Nam” đều đưa ra được những giải pháp hữu hiệu giúp giải...

TÔI MUỐN TÌM