Góc chuyên gia

Theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, những công trình xây dựng sau đây được miễn giấy phép xây dựng:

Sau khi đã hoàn thành xây dựng, hoàn công nhà ở là bước cuối cùng hết sức quan trọng để bạn có thể hợp thức hóa căn nhà của mình về mặt pháp lý. ...

Ở Việt Nam, thiết kế nhà ống rất phổ biến bởi những lô đất thường nhỏ, điều kiện kinh tế của nhiều người còn hạn hẹp. Thiết kế nhà ống cũng ...

TÔI MUỐN TÌM